Avfettningsguide

Avfettningsmedel

avfettningsmedel

Här kommer en liten guide som kan vara till hjälp, där det skillnaden mellan olika typer av avfettningsmedel förklaras: alkalisk avfettning, kallavfettning och Microavfettning.

 

Avfettningsmedel

Avfettning

Alkalisk avfettning

En alkalisk avfettning används för att avlägsna pigmentsmuts, damm, trafikfilm och sot.
Den är inte effektiv på asfalt och tjära.
Men den är effektivt avfettande på vissa typer av fett och olja – det som kommer från växt eller djurriket.

Kännetecknande för alkaliskt avfettningsmedel är att de är vattenbaserade, har ett pH-värde över 7 (oftast över 10) samt ska spädas med vatten innan användning, såvida det inte säljs i en färdigblandad lösning.

 

Kallavfettning

Kallavfettning är väl den typ av avfettning som de flesta tänker på när man ska avfetta bilen.
Denna består till största delen av lösningsmedel. Resten är ytaktiva ämnen.
Denna typ av produkt löser fett, olja, asfalt och vax.
Beroende på vilket lösningsmedel som produkten innehåller, så får man olika snabb produkt.
En tumregel är att ju mer det luktar, desto snabbare verkan har produkten, men även mer skadlig för miljön och kanske även hälsan.
Förekommande lösningsmedel är lacknafta (White spirit), lågaromatnaftor, iso- och normalparaffiner. Man stöter även på begreppet petroleumavfettning, som då är samma sak som en kallavfettning baserad på nafta.

Kallavfettningar är den typ av avfettningsmedel som fungerar bäst vid låga temperaturer.

Kallavfettningar kan/ska inte spädas med vatten. Om man ändå försöker det så får man ofta en vit sörja som ganska snabbt separerar.
Faktumet att kallavfettningar inte gillar vatten orsakar ett problem, och det är att bilen som man sprayar på medlet på, bör vara så torr som möjligt.
Det finns dock på marknaden en del kallavfettningar som inte är så känsliga för vatten.

 

Microavfettning

Vi har nu talat om två olika avfettningsmedel som är kemiskt väldigt olika och bra på olika sorters smuts.
Tar man nu dessa och blandar så får man en produkt som gör jobbet för de båda.
I en Microavfettning har man fått in lite av den alkaliska avfettningens egenskaper, som sot och trafikfilmsrengöringen.
Man har även fått in en del lösningsmedel från kallavfettningen, vilket ger bra olja och asfaltlösande egenskaper.
Produkten går att späda med vatten, dock inte lika mycket som en alkalisk avfettning.
Ju mer man späder desto sämre blir den avfettande egenskapen.

 

Naturavfettning

Det finns en del natur- eller miljöavfettningar också.
Oftast är detta en Microavfettning, där man valt att använda ett lösningsmedel som inte är petroleumbaserat.
Det är då istället ett vegetabiliskt lösningsmedel (Tex kokos, raps eller soja).

 

Vill du veta ännu mer om avfettningsmedel, rekommenderas att läsa på Stackens Bilvårdsida.