Hur man minskar motorslitage

 

Här tar vi en närmare titt på faktorer som bidrar till ökad motorslitage, samt går igenom olika klasser av motoroljor, vilka också påverkar motorns livslängd.

Denna underbara vätska, som förhindrar motorslitage

Alla bilens drivdelar utsätts varje dag för slitage, och ju mer arbetsbörda, tryck, hastighets- och rotationsvärden de har, desto snabbare och kraftigare brukar de nötas och förlora sina egenskaper.
Men man har för länge sedan uppfunnit smörjning, som betydligt minskade friktionen mellan de berörda delarna.
Gissa vilken bildel utsätt mest för slitning? Precis, det är motorn – den dyrbara anordningen, vilken i sin tur har egen smörjning genom speciellt utvecklad olja, som på ett bra sätt förhindra alla ovanstående orsaker till ett högt motorslitage genom att bygga en effektivt smörjande film. Av alla smörjmedel som finns i bilen är motorolja en av de mest flytande, eftersom den snabbt ska nå alla svåråtkomliga ställen i motorn efter motorstart, för att där fylla sin funktion. Denna egenskap leder tyvärr till att den fortare förorenas, så att med tiden har du inget annat alternativ än att byta motorolja. Lyckligtvis har biltillverkare redan räknat bytesintervall som man bör iaktta, vilket anges i instruktionsboken och det brukar stämma mer eller mindre med verkligheten.
Där får du även veta vilken motorolja ska man välja och efteråt är du välkommen till 123bildelar.se för att köpa motorolja online, vilket du säkert uppskattar när du upptäcker att det är låg nivå på motorolja.

Vilken motorolja är bäst på att minska motorslitage?

Man klassar moderna motoroljor efter två kategorier. Den första antyder viskositet som är hur tjockflytande oljan är och den betecknas enligt SAE klassificering med två siffror från 0 till 60, avgränsat med bindestreck. Ju högre siffran, desto tjockare är motoroljan, och siffran med ”W” bokstav visar tjockhet för vintertid och en annan – för sommartid. Att oljan avses tjockare för värme och mer flytande för kalla temperaturer är ett sätt uppväga naturliga oljans egenskaper, när den blir mer flytande i takt med temperaturstigning. För att minska slitaget just vid motorstarten på vintertid tillrådes det att välja motorolja med en mindre ”W-siffran”, så att oljan blir mer flytande.
En annan viktig egenskap, som kan påverka motorslitaget är typ av olja, dvs. mineralolja eller syntetisk olja, som avser olika grad av raffinering av råolja. Syntetisk motorolja har mer komplicerad framställningsprocess med flera tillsatser som bättre motverkar korrosion, erbjuder mer hållbar oljefilm, och besitter egenskaper som minskar tiden för smörjning av hela motorn efter starten. Mineralolja går också bra och kostar mindre, men motorn får lite kraftigare slitage och bilen brukar ha högre bränsleförbrukning pga. ökad friktion. Men prisskillnad mellan två typer av olja blir mindre om man köper motorolja online. På 123bildelar.se erbjuder man syntetisk olja till verkligt rabatterade priser, så att din motor får ökad livslängd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *