Biltvätt ska ske på anpassad plats, men det går inte att förbjuda

Det är inte möjligt för en kommun att utfärda ett generellt förbud mot biltvätt på gatan enligt miljöbalken. Ett förbud enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter är också tveksamt. Det är bättre att motivera bilägarna att välja ett mindre miljöskadligt alternativ med hjälp av information.

Naturvårdsverket har publicerat en artikel där de förklarar vad som gäller med biltvätt, miljöpåverkan, miljöbalken, kommunala stadgar etc.
Läs hela artikeln här eller utvalda delar nedan.

Naturvårdsverket bedömer att det inte finns lagstöd för en kommun att utfärda ett generellt förbud enligt miljöbalken. Däremot får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Många kommuner har infört förbud för biltvätt på gatan i sina lokala hälsoskyddsföreskrifter. De stödjer sig på 40 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som säger att det finns möjlighet för kommunen att utfärda föreskrifter om skydd för ytvattentäkter och grundvattentäkter om det behövs för att förhindra olägenheter för människors hälsa. Men Naturvårdsverket anser det högst tveksamt att en kommun i sina föreskrifter skulle kunna behandla hela kommunen som ”skyddsområde” för vattentäkt.

Det har tidigare i vår rapporterats om böter på 10 000 kr om man tvättar  bilen på gatan.

Mobila biltvättare måsta samla upp tvättvattnet

I USA finns det en yrkesgrupp som kallas för mobile detailers.
Det är bilvårdare som har med sig sin bilvårdsutrustning och kommer hem till folk, arbetsplatser, köpcentrum etc. och kan där erbjuda att tvätta, polera och vaxa din bil.

Nu har man från myndighetssidan börjat sätta regler för hur tvättvattnet från dessa mobilia tvättar ska hanteras.
I USA börjat sätta regler för att tvättvattnet måste samlas upp och får inte bara släppas ut i avloppet.
Gör man inte det så riskerar man böter på 10 000 $ per dag.

Riktigt ur en anläggning för att samla upp vattnet ser ut, vet jag inte. Men man kan väl tänka sig någon form av matta med kanter på, och som man kör upp bilen på då den ska tvättas.
Ovanstående bild kommer från en amerikansk guide i hur man ska sköta mobila biltvättar.

 

Ovan en instruktionsfilm i hur en bilmatta för att samla upp tvättvatten fungerar.
Kanske en sådan matta borde finnas i varje bostadsområde?

Ämnet diskuteras friskt på Autopia

Läs mer om detta på följande sidor:

http://carwash.com/news.asp?N_ID=69271
http://www.venturacountystar.com/news/2009/apr/03/oxnard-will-force-mobile-car-washers-to-capture/

 

Vattenfri biltvätt allt vanligare – bra för miljön

Det blir allt vanligare med så kallad vattenfri biltvätt i Sverige.
Produkter för att tvätta sin bil med så lite vatten som möjligt har under de senaste åren kommit till Sverige.
Tanken är att man tvättar sin bil men utan att man använder vatten som sedan rinner ut i dagvattenbrunnar och natur, och tar med sig tungmetaller, olja, kemikalier och andra föroreningar.

Senast i raden att profilera sig är Eco Shine.
Eco Shine Sverige AB har startat franchaise verksamhet inom vattenfri biltvätt.
Läs pressmeddelande 1, 2, 3.

Vi har tidigare fått information om andra företag som startat upp likande verksamheter i Sverige.
Ett exempel är MIljö Tvätt, som även de tvättar utan vatten, och de kan komma hem till dig och tvätta din bil med, och du får även ett rent samvete. Läs mer om Miljö Tvätt i Stackens Forum. (Kan dock tillägga att jag inte har fått något prov för utvärdering, vilken det kan antydas i forumet)

Det finns många olika fabrikat på bilvårdsprodukter för att tvätta sin bil utan vatten.
Här är bara några exempel:
http://www.nowet.com/
http://www.freedomwaterlesscarwash.com/
http://www.ecotouch.net/
http://www.gaffab.nu/ (Dri Wash n Guard)