Tvätta bilen – del 1

tvatta bilen

Miljöaspekterna med att tvätta bilen

Vi börjar med detta. Att tvätta bilen förlänger livslängden och ser till att bilen (och du?) mår bättre.
Men tänk på att det som rinner av bilen inte är några direkt ofarliga saker. Smuts i form av tungmetaller, olja och andra svårnedbrytbara saker vill vi inte att ska hamna i vår natur.
Står du hemma på gatan så är det risk att detta rinner ner i en dagvattenbrunn, för att sedan komma ut i något vattendrag.
Bäst är om du kan vara i en riktig tvätthall, där man har speciell utrustning som tar om hand om kemikalierna.
Med detta sagt att man inte ska fultvätta, så går vi vidare i biltvättskolan.

 

Tvätta bilen tips

Tvätta bilen regelbundet och använd inte starkare tvättkemikalier än nödvändigt.
Avfettningsmedel använder man när man har fet smuts, vägsalt, asfalt eller olja på bilen.
Annars räcker det ofta med ett mildare bilschampo.

Genom att tvätta bilen regelbundet så hjälper du till att förhindra att smutsen biter sig fast, lacken mattas långsammare, du förhindrar rost och på så sätt så förlänger du bilens livstid och håller ett högre värde på bilen!

Om du ska använda kallavfettning, så börjar du med att spraya på det, så länge bilens yta är relativt torr.
Men spraya bara där det behövs. Medlet behöver verka några minuter innan du går vidare till nästa steg.

Använder du en alkalisk avfettning så sprayar du på den nu. Har du kallavfettning först, så brukar du kunna lägga på alkaliska avfattningen ovanpå den.
Nu är det viktigt att inte låta medlet torka in på bilen, för då riskerar du etsningar och lackskador.

Skölja bilen med högtryck. Lös smuts och det som avfattningarna har löst upp försvinner då.

Sedan är det tid att schamponera bilen, och det är först nu som du fysiskt ska röra vid lacken, tidigare är det bara rengörignsmedel och vatten som rört vid ytan. Det är för att det är först nu som grus och partiklar är borta från ytan. Och dessa vill man inte gungga runt i lacken.
Använd bilschampo i en plasthink. Se till att svampa bilen uppifrån och ner, ifall det skulle sitta kvar en del grus nertill på bilen. Skoj tvättsvampen ofta i hinken med bilschampo.

När du svampat hela bilen så skölj av den med vatten.

tvatta bilen

Fälgarna

På fälgarna samlas riktigt tuff smuts och för att få dem rena så måste man ofta använda fälgrengöringsmedel.
De fälgrengöringsmedel som finns kan vara rätt starka, så tänk på att inte låta det torka in.
Använd högtryck för att spola av lös smuts från fälgarna, innan man tar hjälp av fälgborste.
Någon form av hjälp, som fälgborste kan ofta vara på sin plats, innan man sköljer rent fälgarna sista gång.

tvatta bilen

Torka bilen torr

För att torka bilen kan man använda sämskskinn, bomullshanddukar eller gummiskrapa. Ett syntetiskt sämskskinn är kanske det som har bäst uppsugningsförmåga och det lämnar inga rester efter sig. Öppna alla dörrar och huvar för att komma åt att torka överallt och låt de stå öppna ett tag.

 

Ja, det var grunderna i att tvätta bilen.

Biltvätt hemma kan tillåtas!

Att använda sig av Waterless cleaning är ju definitivt ett sätta att spara på vattnet, och det har ju betydelse i de geografiska områden där det är ont om färskt vatten.
Waterless cleaning borde ju inte heller vara föremål för ett eventuellt förbud mot att tvätta bilen på gatan.
Man släpper ju inte ut några föroreningar i dagvattnet.
Om man nu tvättar bilen och använder vatten så är ju den ständiga diskussionen de kemikalier och de föroreningar som man sköljer av bilen och var de sedan hamnar.
Att stå på sin garageuppfart och tvätta är ju inget som rekommenderas, då vattnet hamnar i dagvattenledningar som sedan kan gå rakt ut i vattendrag och sjöar.

 

Förbjudet eller inte att tvätta bilen på gatan
Ett fåtal kommuner uppger att de har ett förbud mot biltvätt på gatan. Vissa menar att det inte finns något stöd i lagen för ett sådant förbud medan andra hänvisar och finner stöd i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (kapitel 2) eller 14 kapitlet om användning av kemiska produkter. Den största svårigheten ligger i att kunna följa upp ett eventuellt förbud.
Följande kommnuner uppger att de har ett förbud mot att tvätta bilen på gatan:

Flen, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Ängelholm, Sigtuna, Kil, Vimmerby, Varberg, Värnamo, Västervik, Västerås, Sjöbo, Sollentuna, Sundbyberg, Sundsvall och Göteborg.

Läs mer i den rapport om Håll Sverige rent publicerade under förra året.

Åker man till en anläggning som är gjord för biltvätt så finns någon form av utrustning för att ta hand om vattnet och det leds sedan oftast till det kommunala reningsverket.
De senaste åren så har det poppat upp nya så kalade Gör det själv anläggningar lite överallt i vårt avlånga land.
En invigdes i Ronneby nyligen och en annan i Tomellila.
En annan i Landskrona uppmärksammades då någon tyckte att man minska tiden man fick för en polett.
Likaså denna som inte får hålla öppet på nätterna.

Kan man tvätta bilen hemma i framtiden?
Men nu verkar det som att det kommer en lösning för hur man faktiskt kan tvätta bilen hemma och inte förorena sjöarna!

I denna artikel i DI kaan man läsa om hur man i Berlin försöker lösa parkeringsbristen genom att man helt enkelt tar med sig bilen upp i lägenheten!

Där kan man även tvätta sin bil och vattnet leds då via vanliga avloppsvattnet till kommunala reningsverket. I detta all verkar det som om man även installerar någon form av avskiljning längst ned i bostadshusets avlopp!

Kan detta vara en lösning att gå på i framtiden även i Sverige?!?!