Bullervallens gifter försvann inte

Historien, eller ska man kalla det skandalen, med bullervallen lever vidare. Trots att snart hela bullervallen är borttagen.

Det är snart inget kvar av bullervallen längs E4 i Hyllinge. Över 40 000 ton massor har schaktats bort, allt som tillfördes av Svensk Jordförbättring och ett lager av jorden undertill där miljöfarliga ämnen har sipprat ner. Nu visar prover att det trots allt arbete fortfarande finns för höga halter av natriumsulfat.

Artikel i HD