Byte av gasolflaska till grillen – vilken grill är bäst?

Så var då gasolflaskan slut till grillen. Fick åka iväg och byta den mot en full.
Gasolgrillen är nu inne på tredje året och det går nästan en p11 flaska med gasol per säsong.

I år har vi investerat i en liten metall-låda, rökbox, där man ska lägga särkilda fuktade träspån, som ska ge en rökig smak till det grillade.

Vi köpte vår grill på Bauhhaus, men vilken grill är egentligen bäst.
Tja, här kommer lite hjälp på traven.

Expressens test av gasolgrillar.
Smartsons test av gasolgrillar
Konsumentguiden och Matforum har en hel del länkar till olika tester av grillar.
Och på Testfakta finns en artikel om en test som visar på högre risk för cancer med med gasolgrill jämfört med vanlig grillning

Letade dessutom upp lite intressanta fakta om gasol:

Gasol är ett svenskthandelsnamn för ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten som propan och butan. Den internationella benämningen är LPG (Liquefied Petroleum Gas). Gasol levereras i huvudsak med järnvägstankvagnar eller tankbil, men även i förvaras i flaskor i flytande form. Läs mer på Wikipedia.

Ett bättre alternativ att grilla med
Enligt en rapport i Elseviers Environmental Impact Assessment Review så har grillkol tre gånger så stor koldioxidpåverkan på miljön som gasol, beroende på att:

LPG (Gasol) är avsevärt mycket effektivare som bränsle. Grillningen kan börja snabbare efter det att grillen tänts, och gasolen kan stängas av i samma ögonblick som grillningen är klar.

Träkol som används i grillen avlevererar stora mängder gaser vid framställningen under kolningen, och ofta får kolet brinna ut när grillningen är avslutad eftersom glöden är svår att kväva i många grillar.

Dessutom påpekar rapporten att träkol som importeras till Sverige många gånger kommer från länder, med långa transportvägar som följd och ibland utarmning av skogsmarker.

De övervägande faktorerna för att LPG är ett grönare alternativ till grillen än kol, är att LPG som bränsle är dramatiskt mer effektivt än grillkol både i framställning och anmärkningsvärt effektivare i matlagning. Annan faktor som talar för gasolen är att man inte behöver använda grilltändare, som används vid kolgrillning.

Koldioxidpåverkan av grillkol på miljön är tre gånger så stor som användning av LPG för grillning.
Läs mer här och på Ny teknik.

 

Regler för förvaring av gasol
Gasol och givetvis något man ska ha respekt för
Det finns regler för hur det ska hanteras om man har det hemma.

Du får ha högst 60 liter gasol i enfamiljshus (=1 st P11), men bara en flaska åt gången får vara inkopplad.
I flerfamiljshus får du ha högst 60 liter gasol om du har flaskorna på balkongen, eller 30 liter om du har ett avskiljt hobbyrum som kan fungera som en egen brandcell. Du får inte ha mer än 2×5 liter i själva bostadsdelen. På vinden, i garage och i källare får du inte förvara gasol över huvud taget.
Om du vill hantera en större mängd gasol måste du söka tillstånd hos byggnadsnämnden.

 

Säker hantering av gasol

Kontrollera gasolslangen regelbundet. Läckage på slangar och anslutningar är den största risken. Är slangen hård och spröd ska den bytas. Såpa är ett utmärkt sätt att kolla om din slang läcker. Pensla såpvatten på anslutningarna, bubblar det har du läckage.

Stäng alltid ventilen på gasolflaskan när du inte använder din gasolgrill.

Gasolflaskan ska alltid stå upp. Gasolflaskor har en säkerhetsventil som förhindrar att flaskan sprängs vid brand. För att den ska fungera måste flaskan stå upp.

Använd alltid en tryckregulator på din gasolflaska när du kopplar in din grill. Trycket ska vara 30 millibar men trycket i gasolflaskan varierar med temperaturen och kan en varm sommardag vara 10 bar det vill säga alldeles för högt. Tryckregulatorn reducerar trycket till rätt nivå.

Läs bruksanvisningen noga när du ska handskas med gasol.

Källa Aga – Mer information om gasol

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*