Folksams test av utefärger – i halvtid är tre redan ute

Test för att finna bästa målarfärgen

Just nu testar Folksam en ny omgång utefärger för fasader.
Våren 2018 kommer resultaten, men redan nu är delgesett delresultat som kan ge indikationer kring vilka färger som är ett bra val – och vilka du bör undvika. Det framgår här.

Förra testrundan var klar 2015 och då var resultatet inte så bra:

Bara 4 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar slutresultatet av sitt test av utomhusfärger. Fler än hälften har så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp

Resultatet finns att läsa här.

 

Tidigare års resultat finns omnämnda här, vilka avser åren 2010 och 2012.

Mer tips och erfarenheter av målning finner du här:

Måla svarta förrådsdörren; den är i behov av oljefärg

Måla fasaden, gå från oljeburet till vattenburet

Så målar man på huset på sin semester