Gröna trädgårdsplattor enkelt rena

Gröna trädgårdsplattor
Gröna efter vintern
Det gröna försvann på en dag
Det gröna försvann på en dag

Så där – då har höst vinter och vår satt sina spår på trädgårdsplattorna. De har blivit gröna av alger, speciellt där det är mycket skugga.

Så dags för årliga insatsen för att ta bort de gröna alger som under höst och tidig vår fått fäste på trädgårdsplattorna. Bilder före och efter behandling. Behandling enkelt med vattenslang, injektor och bensalkoniumklorid (antialgmedel). Det går på ett par minuter och resultat syns efter en dag.