Lägga elkabel i gräsmattan

Vi behövde få draget el så vi kunde ansluta vårt utespa och börja använda det.

Efter en del övervägande, visade det sig att smartaste sätter var att dra kabel nergrävd i gräsmattan.

Det var ett arbete som man på förhand kunde ana att inte skulle vara helt utan ansträngning. Ca 20 meter långt och ett djup på en halv meter. Där la vi ett markrör, som elkabeln sedan kunde dras igenom.

Det finns grävmaskiner, kabelplogar och kedjedragare som man kan använda, men det är ju inga maskiner man har lätt tillgängligt. Så vi använde vanlig spade, eller snarare en smalare variant som kallas slungspade.

Vi lossade svålen på gräsmattan i kvadratiska bitar, som vi försiktigt tog upp och lade till sidan, så de kunde lägga tillbaka sedan. Någon decimeter ner började lergjorden och den var inte lätt att gräva i.

Ett par dagar hade vi sysselsättning med det. Det gula markröret lades ner innan vi la tillbaka jorden. I markröret fanns det ett snöre som användes för att dra igenom elkabeln. Lite nervöst var det, men det gick ju bra.