Tvätta fasaden, diskmedel eller mögeltvätt

Folksam har under flera år testat hur bra våra målarfärger fungerar för att skydda träfasader på våra villor.
För något år sedan så kom en rapport då de testat olika tvättmedel för att tvätta fasaderna med.
Det handlar då i huvudsak om att man vill tvätta bort alger och mögel som börjat väx på de målade ytorna.
Då konstaterade man att det fungerade lika bra med vanligt diskmedel som med de speciella mögeltvättmedlen.
Läs mer på Folksams sida:Test av mögeltvättmedel

Nu har man kommit med ännu en rapport där man efter ännu en tid kan konstatera att man står bakom samma resonemang. Läs om den här, mögeltvättmedel på fasader

Ytorna har man granskat visuellt och det även grundligt med mikroskop för att se hur mycket mögelpåväxt det blivit sedan rengöringen.
Men att det går lika bra med diskmedel finns det en del synpunkter på.
Och det är ju dock så att testet gör en bedömning på hur en yta ser ut visuellt.
Man gör ingen bakteriologisk kontroll, eller om det finns svampsporer eller dylikt kvar på ytan.
Detta syns inte för ögat.
Man kan ju jämföra med att man inom vården desinficerar händer och ytor med desinfektionsmedel, även om de är rengjorda med tvål och vatten.

Sedan kan man såklart tycka att det är ett miljömässigt bättre alternativ att använda diskmedel istället för målartvätt. Men då får man ju vara säker på att diskmedlet innehåller så miljöanpassade komponenter som möjligt.
Det finns diskmedel, liksom sorters rengöringsmedel som inte är så bra för miljön.

Sedan finns väl en aspekt att ha i åtanke också när det gäller hur man använder produkten.
Om man inte har för avsikt att skura ytan, utan bara spraya på ett medel och sedan låta väder och vind göra jobbet, så har ett diskmedel inte så mycket verkan, medan åtminstone vissa mögel och alg borttagningsmedel har en långtisdeffekt.
Man kan jämföra med de medel som man algbeväxta takpannor med.