Vallen uppe för diskussion bland politikerna igen

Och det handlar om återställande av ytorna där vallen har varit placerad.
Numera är det staket, gyttja och spår efter grävmaskiner som syns.
Man kan ju bara hoppas att det någon gång kommer att återställas.
Läs mer på HD